e-Dönüşüm süreçlerini kolay ve hesaplı çalıştırın

e-Dönüşüm süreçlerini kolay ve hesaplı çalıştırın

e-Dönüşüm süreçleri Ticari1 ile artık bulutta..

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-SMM, e-Defter, e-Müstahsil.. Tüm e-belgeler için yetkili Özel Entegratör hizmetini Ticari1'den alın, hem ticari yazılım kullanın hem de e-Dönüşüm süreçlerini kolay ve hesaplı çalıştırın.

Özel Entegratör mükellef adına:

* Elektronik kayıtları Gelir İdare Başkanlığı’nın belirlediği ve yayınladığı teknik kılavuzlara göre oluşturur, gönderir ve takibini yapar.

* e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-irsaliye’de mükellefin mali mührüne gerek olmadan kendi mali mührü ya da yüksek hızda imzalama gücüne sahip HSM cihazına sahipse bu cihazla elektronik kayıtları imzalar.

* Bilgi işlem sistem maliyeti, sunucu ve veritabanı maliyeti özel Entegratör firmaya aittir.

* Mevzuat veya teknik kılavuzlarda bir güncelleme olduğunda bunu mükellef adına takip eder, bilgilendirmeyi yapar ve güncellemeleri sisteminde uygular.

* Verilerin başına gelebilecek olumsuz durumlara karşı, özel Entegratörler mükellefin verisini yedekler, böylece felaket anında veri kaybı önlenmiş olur.

* Özel Entegratör mükellefin elektronik kayıtlarının içini (e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vb.) göremez.

* Mükellef adına GIB’e e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye vb. başvurusunda bulunamaz.

Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.

Sistemlerin 7/24 erişilebilir ve çalışıyor olmasını taahhüt eder.

Mükellefe sunduğu web portalında elektronik kayıtlara ulaşabilmeyi sağlar.

Mükellefe sunduğu web portalında elektronik kayıtlara ulaşabilmeyi sağlar.

Özel Entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alış verişi yapabilir.

Özel Entegratörlerin sunduğu sistemlerle ERP uygulamaları otomatik veri alış verişi yapabilir.

Saklama hizmeti veren özel Entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları saklar.

Saklama hizmeti veren özel Entegratörler taahhüt edilen sürede elektronik kayıtları saklar.

e-Fatura Entegratörü seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Bu sebeple, Özel Entegratör seçerken sizin de üzerinde düşünüp dikkat etmeniz gereken bazı faktörler var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Eğer veri güvenliğini önemsiyorsanız, müşterilerinize e-Fatura Saklama Hizmeti sunma iznine sahip bir Entegratör ile çalışmalısınız. Verilerinizi saklamanızı ve gerektiğinde ibraz etmenizi gerektiren bir yasal yükümlülük süresi bulunur. Entegratörünüz, bu süre içinde, talep ettiğinizde verilerinizi size sunabilmelidir.

2. Bir üstteki madde gereği, Entegratörünüzün verilerinizi ve hatta onların yedeklerini de sakladığı iyi bir altyapısı olmalıdır. Çalışacağınız Entegratörün kullandığı veri saklama sistemini ayrıntılarıyla öğrenmek sizin hakkınız.

3. Ayrıca, Entegratörünüzün GİB’in zorunlu kıldığı tüm yeterliliklere sahip olduğundan da emin olmalısınız.

4. Entegratörünüzün kurumsallık seviyesi, finansal kapasitesi ve güvenilirliği de sizin için önemli bir kriter olmalıdır.

5. Yine bir üstteki maddeyle ilintili olarak, entegratörünüzün olası bir krizden hasarsız çıkabilmek ve iş sürekliliğini sağlayabilmek için iyi bir kriz yönetim planı olmalıdır. Anlaşma yapmadan önce görüştüğünüz firmadan bu konuda da bilgi talep edebilirsiniz.

6. e-Fatura dışında kapsama girme olasılığı olan diğer e-dönüşüm projeleri, Entegratörünüzün önceden tecrübe ettiği, hakim olduğu ve hizmet sunduğu konular olmalıdır.

7. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise, Entegratörünüzün e-fatura için sunduğu platformun, ERP programıyla entegre olarak çalışıp çalışmadığıdır.

Özel entegratör olabilmek için;

Özel entegratör olabilmek için;

Gelir İdaresi Başkanlığının uyguladığı testlerden geçmek; Bilgi güvenliği, İş sürekliliği ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi sertifikalarından en az birine sahip olmak ve sahip olunmayanlar için ne zaman temin edileceğini taahhüt etmek ve taahhütü gerçekleştirmek; en az bir tane ITIL sertifikalı personel çalıştırmak; TÜBİTAK-BİLGEM Kamu Sertifikasyon merkezinden mali mühür sertifikası imzalama süreçleri ile ilgili uyum değerlendirme raporunu almak gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının değerlendirmesinden sonra uygun görülen kurumlar Özel Entegratör olarak http://www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Siz de firmanızın e-Dönüşümünü EFATURAGECİS.COM ile gerçekleştirebilirsiniz.

efaturagecis.com

efaturagecis.com, Teknoloji A.Ş.'nin sunduğu özel entegratörlük hizmetlerini kullanmaktadır. Tüm operasyon şirketin bilgi işlem sistemi tarafından gerçekleştirilir. Ticari1 Teknoloji A.Ş, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) özel entegrasyon izni almış hizmet sağlayıcısıdır (Özel Entegratör). Bilgi için: efatura.gov.tr

efaturagecis.com Her hakkı saklıdır.

ZeplinGo® | Alt yapısı ile hazırlanmıştır.